εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις >
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Μεταφορά ημερομηνίας κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής "Εθνική Contest- Cosmote Insurance"
Ημερομηνία: 2/8/2019
Σας ενημερώνουμε ότι μεταφέρεται η ημερομηνία κλήρωσης του διαγωνισμού με τίτλο "Εθνική Contest - Cosmote Insurance" από την 8η Αυγούστου 2019 στις 3 Σεπτεμβρίου 2019.
Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.
διαχωριστική γραμμή