εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις >
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Μεταφορά ημερομηνίας λήξης και κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής "Εθνική Contest_CosmoteInsurance"
Ημερομηνία: 22/1/2019
Η ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής “Εθνική Contest_CosmoteInsurance” που σύμφωνα με τους όρους του λήγει την 22 Iανουαρίου 2019, μεταφέρεται την Τετάρτη 31 Ιουλίου 2019.

Η διεξαγωγή της προγραμματισμένης για την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019, κλήρωσης του προαναφερόμενου διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής, μεταφέρεται για την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2019, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοργανώτριας Εταιρίας.
διαχωριστική γραμμή