εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Ισόβια Ασφάλιση
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Ισόβια Ασφάλιση Ζωής εξασφαλίζει τα αγαπημένα μας πρόσωπα ισοβίως, αφού επιτρέπει την κάλυψη των οικονομικών τους αναγκών όποτε και αν μας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσουμε από τη ζωή. Ανάλογα με τις ανάγκες σας, μπορείτε να επιλέξετε ένα πρόγραμμα με Ισόβια Καταβολή ή με Καθορισμένη Διάρκεια Πληρωμής Ασφαλίστρων.

Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που ανησυχούν αφού γνωρίζουν ότι όποτε και αν απουσιάσουν από τη ζωή, θα υπάρξουν βέβαιες οικονομικές ανάγκες για τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Εξάλλου, αποτελεί ιδανικό προϊόν για εκείνους που επιθυμούν να καλύψουν τους δικούς τους από το φόρο κληρονομιάς.

Κάνοντας αυτό το πρόγραμμα εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:
  • Εγγυημένη παροχή ενός κεφαλαίου στα αγαπημένα σας πρόσωπα σε περίπτωση απουσίας σας από τη ζωή. 
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου με το οποίο εξασφαλίζετε τα αγαπημένα σας πρόσωπα αν σας συμβεί το απρόοπτο και απουσιάσετε από τη ζωή (με ελάχιστο ποσό τα 5.000€).
  • Δυνατότητα εξαγοράς μετά το 3ο έτος ασφάλισης
  • Προστασία με πρωτοποριακές Συμπληρωματικές καλύψεις για την εξασφάλιση τη δική σας, αλλά και των αγαπημένων σας από ό,τι κι αν συμβεί. Συγκεκριμένα, έχετε δυνατότητα επιλογής προγραμμάτων Νοσοκομειακής Περίθαλψης, Νοσοκομειακού –Χειρουργικού Επιδόματος, και Διαγνωστικών εξετάσεων για τα καλυπτόμενά σας μέλη. Επίσης, σας προσφέρεται η δυνατότητα προσθήκης καλύψεων προστασίας όπως η Ασφάλιση ζωής από Ατύχημα, η ασφάλιση Προσωπικού Ατυχήματος, η κάλυψη απαλλαγής πληρωμής ασφαλίστρων, η ασφάλιση διαρκούς ολικής ανικανότητας, η κάλυψη Απώλειας Εισοδήματος και η κάλυψη πρόσκαιρης ανικανότητας για εργασία. 

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ισόβια Ασφάλιση με Ισόβια Καταβολή Ασφαλίστρων"
  1. Ισόβια Εξασφάλιση των αγαπημένων σας.
  2. Πρόγραμμα σταθερού ασφαλίστρου. Το ασφάλιστρο που καταβάλλετε ετησίως είναι σταθερό. Σημειώστε πως όσο νωρίτερα επιλέξετε να ασφαλιστείτε με το πρόγραμμα, τόσο φθηνότερο θα είναι το ασφάλιστρο που θα καταβάλλετε.
διαχωριστική γραμμή