εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Απαλλαγή Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου αποτελεί μια συμπληρωματική ασφαλιστική κάλυψη στα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το παιδί , με την οποία εξασφαλίζετε την απρόσκοπτη συνέχιση του Ασφαλιστικού Προγράμματος που έχετε συνάψει για ένα παιδί χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, σε περίπτωση απώλειας ζωής του Συμβαλλομένου ή αν οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα αυτού για εργασία.

Απευθύνεται στους γονείς, τους νονούς, τους θείους και τα αδέλφια, που ενδιαφέρονται για τη διασφάλιση της συνέχισης του Προγράμματος ενός ανηλίκου (που δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να συνεχίσει από μόνο του το Πρόγραμμα) και κατά συνέπεια την εξασφάλισή του.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:
  • Εξασφάλιση του παιδιού ακόμη και σε περίπτωση απώλειας ζωής ή από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα, του Συμβαλλόμενου. Η πολύτιμη αυτή κάλυψη συνδυάζεται  με το Πρόγραμμα «Παιδικό».
  • Συνέχιση των Ασφαλιστικών Προγραμμάτων του παιδιού και των Καλύψεων που τα συνοδεύουν όπως τα είχατε σχεδιάσει, χωρίς να χρειάζεται πληρωμή ασφαλίστρων, σε περίπτωση απώλειας ζωής  ή διαρκούς ολικής ανικανότητας του Συμβαλλόμενου.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την κάλυψη της «Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων Συμβαλλομένου"
  1. Η απαλλαγή πληρωμής ασφαλίστρων αφορά τόσο στο Πρόγραμμα που έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική για το παιδί, όσο και σε όλες τις Συμπληρωματικές ασφαλιστικές καλύψεις που το συνοδεύουν (π.χ. πρόγραμμα Νοσοκομειακής Περίθαλψης κ.α.).
  2. Η μέγιστη δυνατή λήξη ισχύος της κάλυψης είναι όταν το παιδί φθάσει την ηλικία των 27, κάτι που σημαίνει ότι εάν έχει ενεργοποιηθεί η πληρωμή ασφαλίστρων από την Εθνική Ασφαλιστική, θα συνεχίζεται και τα πρώτα χρόνια μετά την ενηλικίωση του παιδιού όπου θα έχει αυξημένες ανάγκες (π.χ. δεν θα έχει ενταχθεί ακόμα στον επαγγελματικό στίβο).
διαχωριστική γραμμή