εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Προνομιακή Προστασία
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Εθνική Ασφαλιστική, αξιοποιώντας την ευελιξία των προγραμμάτων ετήσιας ανανέωσης, προσαρμόζει τις παροχές και τα ασφάλιστρα του προγράμματος Προνομιακή Προστασία, ώστε να καλύπτει τις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες σας. Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική, σε συνεργασία με τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών, προκειμένου να σας προσφέρει κάλυψη όλου το φάσματος των αναγκών σας για ασφάλιση εξόδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας περίθαλψης, με προσιτό κόστος.

Έτσι, με το νέο πρόγραμμα «Προνομιακή Προστασία» απολαμβάνετε: 
  • Υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας, τόσο για πρόληψη όσο και για νοσηλεία, από έναν αξιόπιστο Οργανισμό, τον Όμιλο Ιατρικού Αθηνών.  
  • Προϋπολογισμένη συμμετοχή σας στα έξοδα νοσηλείας, που δεν υπερβαίνει τα 900€.
  • Δυνατότητα μηδενισμού ή μείωσης της συμμετοχής σας στα έξοδα. Σε περίπτωση που κάνατε χρήση και άλλου Φορέα για την κάλυψη των εξόδων νοσηλείας σας, τότε το ποσό συμμετοχής σας μπορεί να μειωθεί ή και να μηδενιστεί, ανάλογα με το ποσό που κατέβαλε ο Φορέας, με ανώτατο όριο συμμετοχής σας πάντα το ποσό των 400€ ανά νοσηλεία.
  • Άμεση εξυπηρέτηση 24 ώρες την ημέρα, 365 ημέρες το χρόνο μέσω αποκλειστικού Συντονιστικού Κέντρου ειδικά για την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του προγράμματος.
  • Σύγχρονους, βελτιωμένους όρους ασφάλισης και απλές διαδικασίες πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών.
  • Κάλυψη επείγουσας μεταφοράς για νοσηλεία με κάθε μεταφορικό μέσο.
  • Σημαντικές οικογενειακές εκπτώσεις (από 20% έως 100%) στην ασφάλιση των εξαρτώμενων μελών, με στόχο την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των σημερινών νοικοκυριών.
  • Ετήσια ανανέωση του προγράμματος, χωρίς να απαιτείται εκ νέου έλεγχος ασφαλισιμότητας.
  • Μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα μέχρι την ηλικία των 70 ετών.

Δείτε τον κατάλογο των νοσηλευτικών μονάδων του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών κάνοντας κλικ εδώ

Δείτε τις Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας μέσω του Ομίλου Ιατρικού Αθηνών για τους κατόχους του προγράμματος Προνομιακή Προστασία κάνοντας κλικ εδώ
διαχωριστική γραμμή