εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας από εργασία, αποτελεί μια πρωτοποριακή ασφαλιστική κάλυψη της Εθνικής Ασφαλιστικής, η οποία παρέχει προστασία στην περίπτωση που οποιαδήποτε αιτία έχει ως συνέπεια τη διαρκή ολική ανικανότητα για εργασία και επομένως την απώλεια των εσόδων του ασφαλισμένου από την εργασία του.

Απευθύνεται σε όλους τους ανθρώπους που θέλουν να προστατεύσουν το εισόδημά τους και ανησυχούν για τις έντονες οικονομικές ανάγκες που μπορεί να δημιουργηθούν σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας, για να ανταπεξέλθουν στις δυσκολίες και να εξασφαλίσουν την ομαλή διαβίωση της οικογενείας τους.

Επιλέγοντας αυτήν την κάλυψη εξασφαλίζετε τα εξής οφέλη:
  • Παροχή ενός κεφαλαίου εάν από οποιαδήποτε αιτία προκληθεί διαρκής ολική ανικανότητα για εργασία.
  • Ευελιξία στην επιλογή του επιθυμητού ύψους του κεφαλαίου ασφάλισης.

2 Σημαντικοί λόγοι για να επιλέξετε την "Ασφάλιση Διαρκούς Ολικής Ανικανότητας"
  1. Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης είτε με ένα Βασικό Πρόγραμμα Ζωής & Προστασίας, είτε με όποια από τις καλύψεις Full Health επιθυμείτε.
  2. Ευελιξία σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Ανάλογα με το βαθμό στον οποίο επιθυμείτε να είστε εξασφαλισμένοι, μπορείτε ελεύθερα να επιλέξετε κεφάλαιο ασφάλισης με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου τις 10.000€.
διαχωριστική γραμμή