Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πελατών > Οι Συνεργασίες μας > Συνεργαζόμενα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (για ατομικά συμβόλαια)
Συνεργαζόμενα - Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (για ατομικά συμβόλαια)
Κατάλογος Συνεργαζόμενων - Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Εσείς που διαθέτετε ατομικό πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας της Εθνικής Ασφαλιστικής, επιλέγοντας ένα από το Συνεργαζόμενα ή Συμβεβλημένα Νοσοκομεία για τη νοσηλείας σας απολαμβάνετε τα παρακάτω μοναδικά οφέλη:
 • Απευθείας πληρωμή των εξόδων νοσηλείας(εμφάνιση κειμένου)
 • Κάλυψη 85%-100% των εξόδων για χημειοθεραπείες και ακτινοβολίες χωρίς νοσηλεία (με χρήση του Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισής σας)
 • Απλοποιημένες διαδικασίες (εμφάνιση κειμένου)
 • Υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εξυπηρέτησης και παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Εκλογίκευση του κόστους (εμφάνιση κειμένου)
 • Ψυχική ηρεμία (εμφάνιση κειμένου)
 • Ειδικότερα σε περίπτωση νοσηλείας σε Συμβεβλημένα Νοσοκομεία απολαμβάνετε:
  • Κατάργηση του ποσοστού συμμετοχής σας στα έξοδα νοσηλείας (εμφάνιση κειμένου)
  • Κατάργηση ή μείωση του ποσού απαλλαγής της Εταιρίας (εμφάνιση κειμένου)
  • Κάλυψη των εξόδων πριν και μετά τη νοσηλεία (εμφάνιση κειμένου)
  • Ειδικές παροχές στα νοσοκομεία:
   • Metropolitan (εμφάνιση κειμένου)
   • Ευρωκλινική Αθηνών & Ευρωκλινική Παίδων (εμφάνιση κειμένου)
   • Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης, Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών (εμφάνιση κειμένου)
   • Ιατρικό Ψυχικού και Ιατρικό Περιστερίου (εμφάνιση κειμένου)
   • Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου (εμφάνιση κειμένου)
   • στις Παιδιατρικές Κλινικές (εμφάνιση κειμένου)
Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δεν αποτελούν καλύψεις των ατομικών προγραμμάτων ασφάλισης. Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με ατομική ασφάλιση ζωής και υγείας και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε. 
 • Ειδικότερα σε περίπτωση νοσηλείας σε Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία:
  • Μείωση του ποσού απαλλαγής της Εταιρίας (εμφάνιση κειμένου)
Για να δείτε επιπλέον οφέλη για εσάς όταν πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές, ακτινολογικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία κάντε κλικ εδώ.