εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Σε περίπτωση νοσηλείας
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Τι κάνω σε περίπτωση ανάγκης για νοσηλεία

Σε περίπτωση  νοσηλείας σε Νοσοκομείο (Συμβεβλημένο/Συνεργαζόμενο ή μη) ακολουθήστε  τα απλά βήματα  που περιγράφονται στις παρακάτω διαδικασίες:

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο (για κατόχους ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων) (269 KB)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συμβεβλημένα ή Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία κάντε κλικ εδώ

 
διαχωριστική γραμμή