Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πελατών > Τι να κάνω ... > Σε περίπτωση νοσηλείας
Σε περίπτωση νοσηλείας
Τι κάνω σε περίπτωση ανάγκης για νοσηλεία

Σε περίπτωση  νοσηλείας σε Νοσοκομείο (Συμβεβλημένο/Συνεργαζόμενο ή μη) ακολουθήστε  τα απλά βήματα  που περιγράφονται στις παρακάτω διαδικασίες:

Διαδικασία νοσηλείας σε Συμβεβλημένο Νοσοκομείο (για κατόχους ομαδικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων) (269 KB)
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Συμβεβλημένα ή Συνεργαζόμενα Νοσοκομεία κάντε κλικ εδώ