εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Για εσάς που επιθυμείτε να εξασφαλίσετε την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών για την υγεία σας με ένα πρόγραμμα χαμηλού κόστους, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το πρόγραμμα «Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα». Το πρόγραμμα αυτό είναι ειδικά σχεδιασμένο για να καλύψει τις ανάγκες σας, όταν νοσηλεύεστε σε οποιοδήποτε νοσοκομείο στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και επιθυμείτε να καλύψετε μέρος των δαπανών σας, ανεξάρτητα από την συμμετοχή του ταμείου σας ή άλλου ασφαλιστικού φορέα σε αυτές. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:
  • Ημερήσιο Επίδομα Νοσηλείας σε περίπτωση ασθένειας η ατυχήματος, με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες. Η νοσηλεία μπορεί να πραγματοποιηθεί σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Παρέχεται σε τρία επίπεδα: 50€ / 100€ / 150€ με δυνατότητα επιλογής από εσάς. Αν η νοσηλεία γίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας, τότε το ημερήσιο επίδομα διπλασιάζεται για τις αντίστοιχες ημέρες.
  • Ημερήσιο Επίδομα Ανάρρωσης στο σπίτι μετά την έξοδο από το Νοσοκομείο ίσο με το 50% του ποσού που καταβλήθηκε στο νοσοκομείο και για όσες μέρες διήρκησε η παραμονή στο Νοσοκομείο με ανώτατο όριο τις 180 ημέρες.
  • Χειρουργικό Επίδομα εφάπαξ το οποίο καταβάλλεται στην περίπτωση χειρουργικής επέμβασης με νοσηλεία ή χωρίς νοσηλεία σε οποιοδήποτε Νοσοκομείο. Το ύψος του χειρουργικού επιδόματος εξαρτάται από τη βαρύτητα της επέμβασης βάση του πίνακα χειρουργικών επεμβάσεων. Το ανώτατο ποσό χειρουργικού επιδόματος είναι 3.000€.
  • Χειρουργικό Επίδομα Τοκετού. Δίδεται εφάπαξ χειρουργικό επίδομα ποσού 850€. Σε περίπτωση καισαρικής τομής, αλλά και σε περίπτωση φυσιολογικού τοκετού, για Νοσοκομειακό και Χειρουργικό Επίδομα 100€ και 150€. Επίσης καταβάλλεται το ημερήσιο Νοσοκομειακό επίδομα σε περίπτωση τοκετού (φυσιολογικού ή με καισαρική τομή) με ανώτατη διάρκεια τις 7 ημέρες.

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα «Νοσοκομειακό & Χειρουργικό Επίδομα» είναι τα εξής:
  • Αξιοπρεπή νοσηλεία σε οποιοδήποτε ιδιωτικό ή Δημόσιο Νοσοκομείο παρέχοντας ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα, δίνοντας την δυνατότητα βελτίωσης της θέσης νοσηλείας σας.
  • Ισόβια διάρκεια κάλυψης
  • Κάλυψη της επιπλέον αμοιβής του χειρουργού ιατρού σε περίπτωση χειρουργικής επέμβασης ανάλογα με τη βαρύτητά της μέχρι και 3.000€
  • Φορολογική απαλλαγή των ασφαλίστρων
διαχωριστική γραμμή