εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική και Πρόληψη Υγείας
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Για εσάς που γνωρίζεται πόσο σημαντική είναι η πρόληψη στην διατήρηση της Υγείας μας η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το «Εθνική και Πρόληψη Υγείας». Το πρόγραμμα αυτό σας δίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιείτε με ένα απλό παραπεμπτικό του προσωπικού σας ιατρού διαγνωστικές εξετάσεις, όποτε προκύψει ανάγκη, ενώ μπορεί να λειτουργήσει και συμπληρωματικά με το πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά (από 45 ημερών μέχρι 18 ετών) & ενήλικες μέχρι 60 ετών.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:
  • Κάλυψη των εξόδων για τη διενέργεια διαγνωστικών εξετάσεων μετά την αφαίρεση της συμμετοχής σας και με ανώτατο όριο ετησίως τα 3.000€. Το ποσοστό συμμετοχής σας είναι 10% επί του ποσού των εξόδων.
  • Δωρεάν ετήσιος προληπτικός έλεγχος (Check - up). Με το πρόγραμμα αυτό μπορείτε να πραγματοποιείτε κάθε χρόνο και χωρίς παραπεμπτικό ιατρού πλήρες ετήσιο Check - up, το οποίο αναλύεται στον παρακάτω πίνακα.
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΑΝΔΡΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ
Καρδιολογική εξέταση Καρδιολογική εξέταση
ΗΚΓ (με διάγνωση) ΗΚΓ (με διάγνωση)
Γενική Αίματος Γενική Αίματος
Γενική Ούρων Γενική Ούρων
Σάκχαρο Σάκχαρο
Ουρία Ουρία
Κρεατίνη Κρεατίνη
Χοληστερίνη Χοληστερίνη
Τριγλυκερίδια Τριγλυκερίδια
HDL - LDL HDL - LDL
Ακτινογραφία Θώρακος Ακτινογραφία Θώρακος
PSA (προστατικό αντιγόνο) > 45 ετών Test PAP
   Μαστογραφία > 45 ετών
  • Προγεννητικός Έλεγχος. Δίνεται η δυνατότητα στις ασφαλισμένες γυναίκες με την έναρξη της εγκυμοσύνης αντί του ετήσιου προληπτικού ελέγχου να πραγματοποιούν τις παρακάτω εξετάσεις:
ΠΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
Ομάδα Αίματος & Rhesus Αυστραλιανό Αντιγόνο
Γενική Αίματος HIV test
Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης VDRL
Σίδηρος Ορού Αντισώματα Ηπατίτιδας C
Σάκχαρο Αίματος Αντισώματα Τοξοπλάσματος lgG & lgM
Ουρία Αίματος Αντισώματα Ερυθράς lgG & lgM
Κρεατίνη Ορού Αντισώματα CMV lgG & lgM
Γενική Ούρων Καλλιέργεια Τραχηλικού επιχρίσματος για μυκόπλασμα

Τα οφέλη που απολαμβάνετε με το πρόγραμμα "Εθνική & Πρόληψη Υγείας" είναι τα εξής:
  • Το πρόγραμμα αυτό μπορεί να δοθεί αυτόνομα ή μπορεί να συμπληρώσει οποιαδήποτε κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης, δίνοντας σας έτσι την ελευθερία να επιλέξετε με βάση τις δικές σας ανάγκες.
  • Παράταση Ισχύος. Η διάρκεια του προγράμματος μπορεί να γίνει και ισόβια αν αυτό συνοδεύει κάλυψη νοσοκομειακής περίθαλψης αντίστοιχής διάρκειας, παρέχοντάς σας μέγιστη εξασφάλιση για μια ζωή.
διαχωριστική γραμμή