εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Full [Life Plan]
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Ασφαλιστικό- Επενδυτικό Πρόγραμμα Full [Life Plan]Στοχεύετε ψηλά!

Αναρωτιέστε:

Πώς θα εξασφαλίσετε ποιότητα ζωής στη περίοδο της σύνταξης;

Για το μέλλον των παιδιών σας;

Για τη δημιουργία ενός σημαντικού κεφαλαίου για τους επαγγελματικούς και άλλους στόχους σας;

Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει το Full [Life Plan] για να σχεδιάσετε την προοπτική δημιουργίας ενός κεφαλαίου. Ξεκινώντας με ένα συγκεκριμένο ποσό το μήνα, μπορείτε να χτίσετε σταδιακά το πρόγραμμα αποταμίευσής σας.
Τo Full [Life Plan] είναι ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα που συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια τύπου “Lifecycle - Κύκλου Ζωής”*. Σχεδιάστηκε από την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο να έχετε τη δυνατότητα να αποκομίσετε ικανοποιητικές αποδόσεις στις μακροπρόθεσμες επενδύσεις σας,  με μείωση του επενδυτικού κινδύνου όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας επαρκούς κεφαλαίου κατά τη λήξη του συμβολαίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική προστασία των αγαπημένων σας σε περίπτωση απώλειας ζωής.
Η διαχείριση της επένδυσής σας γίνεται από την εταιρία BNP Paribas Asset Management, έναν επενδυτικό οίκο με παγκόσμια εμβέλεια, πολύ υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία στις διεθνείς αγορές και εστίαση στις βιώσιμες επενδύσεις.

Το Full [Life Plan] απευθύνεται σε εσάς που:
  • επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα κεφάλαιο, μέσω συστηματικών περιοδικών μηνιαίων πληρωμών, στοχεύοντας στην επίτευξη απόδοσης σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, για κάλυψη μελλοντικών υποχρεώσεων και στόχων, όπως παροχή σύνταξης, σπουδές τέκνων ή επαγγελματικές υποχρεώσεις,
  • κατανοείτε τους κινδύνους, οι οποίοι ενδέχεται να προκύψουν από ασφαλιστικά προγράμματα συνδεδεμένα με επενδύσεις,
  • επιθυμείτε τη διαχείριση της επένδυσής σας, από αναγνωρισμένα χρηματοοικονομικά ιδρύματα και Fund Managers που γνωρίζουν σε βάθος το αντικείμενο και έχουν αποδεδειγμένα αποτελέσματα.
  • επιθυμείτε την εξασφάλιση της οικογένειάς σας μέσω ασφαλιστικής κάλυψης ζωής.
Η επιλογή της διάρκειας της επένδυσης από 10 έως 20 έτη, είναι ελεύθερη από εσάς ανάλογα με τους μελλοντικούς σας στόχους.

Γιατί να το επιλέξετε;
Η επένδυση μέσω του Full [Life Plan] σας δίνει τη δυνατότητα χωρίς αρχικό κεφάλαιο, να το δημιουργήσετε σταδιακά, μέσω μηνιαίων εκταμιεύσεων. 
Σας βοηθά στη δημιουργία ενός επιπλέον ατομικού μηνιαίου εισοδήματος στην ηλικία της συνταξιοδότησης, δίνοντας λύση στην ανησυχία για το μελλοντικό εισόδημα που προσφέρεται από τον κρατικό φορέα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την οικονομική ενίσχυση των αγαπημένων προσώπων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ενώ η διαχείριση των χρημάτων σας διενεργείται από έναν διεθνή, φερέγγυο και αξιόπιστο οργανισμό (BNP Paribas Asset Management).
Στη λήξη του προγράμματος, θα λάβετε τη συνολική αξία του Λογαριασμού Επένδυσης που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας. Επιπλέον, εφόσον είστε συνεπείς με την καταβολή των ασφαλίστρων, λαμβάνετε συμπληρωματικά την «Επιβράβευση δεκαετίας», ως ένα επιπλέον ποσοστό του Λογαριασμού Επένδυσης με τη συμπλήρωση 10 ετών του προγράμματος, αλλά και μία ακόμη παροχή την «Επιβράβευση λήξης» με τη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 έτη και πάνω.
Μπορείτε επιπρόσθετα να επιλέξετε την κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων που διασφαλίζει τη συνέχιση πληρωμής των ασφαλίστρων από την Εταιρία σε περίπτωση ανικανότητας για εργασία. 
 
Σημαντικά οφέλη του Προγράμματος
Ελευθερία στην έναρξη με δυνατότητα επιλογής της επενδυτικής διάρκειας, από 10 έως 20 έτη καθώς και του ύψους του ετήσιου ασφαλίστρου επένδυσης
• Στη λήξη του προγράμματος παρέχεται η επιλογή διακανονισμού του ποσού του Λογαριασμού επένδυσης είτε ως εφάπαξ καταβολή είτε ως τμηματικές καταβολές ισόβιας ή ορισμένης διάρκειας ή ποσού
Δυνατότητα δημιουργίας συμπληρωματικού κεφαλαίου για την κάλυψη μακροπρόθεσμων στόχων μέσω των ειδικά σχεδιασμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων τύπου “Lifecycle - Κύκλου Ζωής” * που προσφέρουν ενεργή και δυναμική στρατηγική, διασπορά και διαχείριση κινδύνων σε πολλαπλά επίπεδα καθώς και προτίμηση σε βιώσιμες επενδύσεις
Peace of mind, καθώς η διαχείριση της επένδυσης δεν απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις και μέριμνα σχετικά με τις επενδύσεις, ενώ σας προσφέρει ορθολογική κατανομή επενδύσεων που συνάδει με τον επενδυτικό σας ορίζοντα
Διαχείριση της επένδυσης από έμπειρο και διεθνώς αναγνωρισμένο διαχειριστή, την BNP Paribas Asset Management
Ασφαλιστικές καλύψεις, όπως ασφάλιση ζωής και κάλυψη Απαλλαγής Πληρωμής Ασφαλίστρων (προαιρετική)
Δυνατότητα Ενίσχυσης της επένδυσης με την αξιοποίηση της δυνατότητας πραγματοποίησης εκτάκτων καταβολών
Δυνατότητα καταβολών ασφαλίστρου επένδυσης ανά μήνα, 3μηνο, 6μηνο ή και έτος, χωρίς επιβαρύνσεις
Υψηλά ποσοστά επένδυσης επί του καταβαλόμενου ασφαλίστρου (90%) από τον πρώτο χρόνο του προγράμματος και ταυτόχρονα χαμηλές ετήσιες χρεώσεις διαχείρισης.
 

*Το ασφάλιστρο επένδυσης τοποθετείται σε μετοχές/μερίδια των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/ Υπό-Κεφαλαίων των BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039, 2040-2042) και του BNP Paribas Court Terme τα οποία διαχειρίζεται η BNP Paribas Asset Management France, μέλος του ομίλου BNP Paribas Group. το Επενδυτικό τμήμα (Υπο-Κεφάλαιο) των BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039, 2040-2042) είναι της μορφής "lifecycle".

Δείτε επίσης:
Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε.Μ.Κ. BNP Paribas Perspectives
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προγράμματος Full [Life Plan] 
Σενάρια Προηγούμενων Επιδόσεων 2023 Full [Life Plan] 
Προηγούμενες Επιδόσεις
Ενημέρωση των μετόχων της EMMK BNP Paribas Perspectives

Έγγραφα Προσυμβατικής Ενημέρωσης για τα SFDR:
SFDR-14649-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2031-2033
SFDR-15835-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2034-2036
SFDR-43231-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2037-2039
SFDR-Template-Pre Contractual Perspectives 2040-2042 Article-8-75

Διαδικτυακή γνωστοποίηση προϊόντων του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288 για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά - (άρθρα 8 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088)- Full [Life Plan]  

Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές για τα παρακάτω Υπο-Κεφάλαια:
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2031-2033
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2034-2036
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2037-2039 
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2040-2042
BNP PARIBAS PERSPECTIVES COURT TERME

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω Επενδυτικά Τμήματα (Υπο-Κεφάλαια) BNP Paribas Perspectives θα βρείτε στην ελληνική ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης των κεφαλαίων πατώντας εδώ, εισερχόμενοι ακολουθώντας τις οδηγίες που αφορούν ιδιώτες επενδυτές και αναγράφοντας το όνομα του Επενδυτικού Τμήματος.

Σημαντική επισήμανση: Η Εθνική Ασφαλιστική δεν παρέχει οποιασδήποτε μορφής εγγύηση για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων ποσών στα Επενδυτικά τμήματα Κεφαλαίων, η επένδυση σε Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης +302109099000 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας contact@ethnikiasfalistiki.gr.


 
διαχωριστική γραμμή