εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν την κάλυψη έκτακτων οικονομικών αναγκών σε περίπτωση εμφάνισης σοβαρής ασθένειας, η Εθνική Ασφαλιστική δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Σοβαρών Ασθενειών. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα στον ασφαλισμένο να ανταπεξέλθει στις έντονες οικονομικές ανάγκες που θα δημιουργηθούν σε μια τέτοια περίπτωση, εξασφαλίζοντας την ομαλή διαβίωση της οικογενείας του και την ηρεμία για την γρήγορη αποκατάσταση της υγείας του.

Η Εθνική Ασφαλιστική με το πρόγραμμα αυτό παρέχει ένα επιπλέον οικονομικό βοήθημα και την απαραίτητη ηρεμία για την αντιμετώπιση της επέλευσης μιας εκ των έντεκα (11) σοβαρών ασθενειών που καλύπτονται με το πρόγραμμα αυτό και εμφανίζονται παρακάτω:
 • Κακοήθης Νεοπλασία (Καρκίνος)
 • Έμφραγμα Μυοκαρδίου (Καρδιακή Προσβολή)
 • Αορτοστεφανιαία Παράκαμψη (By Pass)
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο (Εγκεφαλικό)
 • Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια
 • Μεταμόσχευση Οργάνων
 • Πολλαπλή Σκλήρυνση (Σκλήρυνση κατά πλάκας)
 • Τύφλωση
 • Απώλεια Άκρων (Ακρωτηριασμός)
 • Παράλυση Άκρων
 • Σοβαρά Εγκαύματα

Τα οφέλη με το πρόγραμμα "Ασφάλιση Σοβαρών Ασθενειών" είναι τα εξής:
 • Δυνατότητα συνδυασμού της κάλυψης Σοβαρών Ασθενειών με κάποιο πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας που τυχόν έχετε στην Εθνική Ασφαλιστική, γεγονός που σας εξασφαλίζει πλήρη κάλυψη σε πολύ ανταγωνιστικό κόστος.
 • Ευελιξία, αφού μπορείτε να επιλέξετε το ασφαλισμένο κεφάλαιο που επιθυμείτε ανάλογα με τις οικονομικές σας δυνατότητες, με ελάχιστο ποσό κεφαλαίου τις 10.000€.
διαχωριστική γραμμή