εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική & Σκάφος
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Τίποτα δεν συγκρίνεται με την απόλαυση που σας δίνει μια απόδραση με το σκάφος σας. Η θάλασσα όμως και οι απρόσμενες εναλλαγές του καιρού είναι παράγοντες που δεν ελέγχονται.

Η Εθνική Ασφαλιστική βρίσκεται κοντά σας εξασφαλίζοντας απόλυτη σιγουριά σε εσάς, στους επιβαίνοντες και στο σκάφος σας (μηχανοκίνητο ή ιστιοπλοϊκό).

Τα προγράμματα που σας προτείνει η Εθνική Ασφαλιστική αποτελούν ιδανικές λύσεις για το σκάφος σας και είναι σχεδιασμένα σύμφωνα με τις διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου (Institute Yacht Clauses 1/11/85 cl. 328).

ΟΙ καλύψεις που απολαμβάνετε είναι οι εξής:
 • Ολική απώλεια λόγω κακοκαιρίας, κλοπής ή πυρκαϊάς (εντός ή εκτός νερού)
 • Μερική ζημιά από πυρκαϊά ή από κλοπή κατόπιν διαρρήξεως
 • Ίδιες ζημιές από πρόσκρουση, σύγκρουση ή προσάραξη
 • Τεκμαρτή ολική απώλεια (όταν το ολικό κόστος επισκευής ξεπερνά την ασφαλιζόμενη αξία)
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Ρυμούλκηση
 • Ναυαγιαιρεσία
 • Αστικής Ευθύνης του ιδιοκτήτη του σκάφους για ζημιά ή ατύχημα που μπορεί να προκληθεί σε τρίτους ή σε επιβαίνοντες, σύμφωνα με το Ν.4256/2014, για Σωματικές Βλάβες ή θάνατο, Υλικές Ζημιές και Πρόκληση Θαλάσσιας Ρύπανσης. 
Υπάρχει δυνατότητα παροχής προαιρετικών καλύψεων (κάλυψη μηχανικών βλαβών, κινδύνων πολέμου και απεργιών, προσωπικών ειδών, οδικής μεταφοράς, Α.Ε. από/ προς σκιέρ, συμμετοχή σε αγώνες μόνο για ιστιοπλοϊκά σκάφη).

Τα οφέλη που απολαμβάνετε από τα προγράμματα ασφάλισης σκάφους της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι τα εξής:
 • Προγράμματα σχεδιασμένα σύμφωνα με τις Διεθνείς ρήτρες του Ινστιτούτου Ασφαλιστών του Λονδίνου
 • Άμεση αποστολή προσφοράς ασφάλισης
 • Δυνατότητα κάλυψης θαλαμηγών μεγάλης αξίας
 • Άμεση ανταπόκριση σε περίπτωση ζημιάς με υπεύθυνη καθοδήγηση και αποστολή πραγματογνώμονα
 • Παροχή έκπτωσης ανάλογα με τον αριθμό των ασφαλιζόμενων σκαφών του ίδιου πελάτη
 • Παροχή, κατά περίπτωση, υψηλότερων ορίων από τα υποχρεωτικά εκ του Νόμου όρια για την κάλυψη της Αστικής Ευθύνης
 • Άμεση αποστολή βεβαίωσης ασφάλισης

 
διαχωριστική γραμμή