εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Επιπλέον Υπηρεσίες Υγείας μέσω Συνεργασιών (για πρωτοβάθμια περίθαλψη)
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Εσείς που διαθέτετε κάποιο ατομικό ή ομαδικό πρόγραμμα κάλυψης δαπανών νοσηλείας στην Εθνική Ασφαλιστική και επιλέγετε ένα από τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, απολαμβάνετε πλήθος υπηρεσιών υγείας.

Οι προαναφερόμενες παροχές και υπηρεσίες υγείας, δεν αποτελούν παροχές των προγραμμάτων της Εθνικής Ασφαλιστικής και προσφέρονται δωρεάν στους ασφαλισμένους της, στο πλαίσιο των υφιστάμενων συνεργασιών της, με σύγχρονα Νοσηλευτικά Ιδρύματα και Διαγνωστικά Κέντρα.

Για ατομικά συμβόλαια

Δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για ενήλικες) κάνοντας κλικ εδώ.

Δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για παιδιά) κάνοντας κλικ εδώ.

Για ομαδικά συμβόλαια Ζωής & Υγείας

Δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για ενήλικες) κάνοντας κλικ εδώ. (δεν ισχύουν για ομαδικά συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων)

Δείτε τον πίνακα με τις επιπλέον υπηρεσίες υγείας που μπορείτε να απολαμβάνετε (για παιδιά) κάνοντας κλικ εδώ. (δεν ισχύουν για ομαδικά συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων)

 
διαχωριστική γραμμή