εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Full [Capital Plan]
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Ασφαλιστικό- Επενδυτικό Πρόγραμμα Full [Capital Plan] Εφάπαξ καταβολής ασφαλίστρουΓια όλους εσάς που:  
• Έχετε συγκεντρώσει ένα κεφάλαιο και επιθυμείτε να το επενδύσετε για την πραγματοποίηση των μέσο-μακροπρόθεσμων στόχων σας, οικογενειακών ή προσωπικών
• Επιθυμείτε την αποδοτική διαχείριση των χρημάτων σας μέσω μιας σύγχρονης επένδυσης που θα την αναλάβει έμπειρος Fund Manager
• Επιθυμείτε την εξασφάλιση των δικών σας ανθρώπων


Τώρα η Εθνική Ασφαλιστική σας προσφέρει το σύγχρονο πρόγραμμα Full [Capital Plan] για την αποδοτική επένδυση του κεφαλαίου σας, με τη σιγουριά της ασφαλιστικής κάλυψης, σε περίπτωση απώλειας ζωής.

Διαθέτοντας από την αρχή της ασφάλισης, το κεφάλαιο που επιθυμείτε να επενδύσετε, μπορείτε να λάβετε στη λήξη του προγράμματος, το ποσό του λογαριασμού επένδυσής σας, ως εφάπαξ ή ως μηνιαία παροχή, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

Τo Full [Capital Plan] είναι ασφαλιστικό – επενδυτικό πρόγραμμα τύπου Unit Linked που συνδέεται με Επενδυτικά Κεφάλαια τύπου “Lifecycle - Κύκλου Ζωής”*. Σχεδιάστηκε από την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο να έχετε τη δυνατότητα να αποκομίσετε ικανοποιητικές αποδόσεις στις επενδύσεις σας, με μείωση του επενδυτικού κινδύνου όσο πλησιάζει η ημερομηνία λήξης του προγράμματος, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της δημιουργίας επαρκούς κεφαλαίου κατά τη λήξη του συμβολαίου, εξασφαλίζοντας παράλληλα την οικονομική προστασία των αγαπημένων σας σε περίπτωση απώλειας ζωής.
Η διαχείριση της επένδυσής σας γίνεται από την εταιρία BNP Paribas Asset Management, έναν επενδυτικό οίκο με παγκόσμια εμβέλεια, πολύ υψηλή τεχνογνωσία, μακροχρόνια εμπειρία στις διεθνείς αγορές και εστίαση στις βιώσιμες επενδύσεις.

Γιατί να το επιλέξετε; 

Για σας που διαθέτετε επαρκές υπόλοιπο αποταμιεύσεων το Full [Capital Plan] σας δίνει τη δυνατότητα να επενδύσετε το κεφάλαιο που έχετε ήδη συγκεντρώσει.

Σας βοηθά στη δημιουργία ενός επιπλέον ατομικού μηνιαίου εισοδήματος στην ηλικία της συνταξιοδότησης, δίνοντας λύση στην ανησυχία για το μελλοντικό εισόδημα που προσφέρεται από τον κρατικό φορέα. Ταυτόχρονα εξασφαλίζει την οικονομική ενίσχυση των αγαπημένων προσώπων σε περίπτωση απώλειας ζωής του ασφαλισμένου ενώ η διαχείριση των χρημάτων σας διενεργείται από έναν διεθνή, φερέγγυο και αξιόπιστο οργανισμό (BNP Paribas Asset Management).
Στη λήξη του προγράμματος, θα λάβετε τη συνολική αξία του Λογαριασμού Επένδυσης που έχει δημιουργηθεί, ως εφάπαξ ή με τη μορφή μηνιαίας σύνταξης ορισμένου ποσού ή διάρκειας, δικής σας ή μεταβιβαζόμενης σε τρίτο πρόσωπο ανάλογα με τις τότε ανάγκες σας.
Επιπλέον, λαμβάνετε συμπληρωματικά ως επιβράβευση συνέπειας, την «Επιβράβευση δεκαετίας», ως ένα επιπλέον ποσοστό του Λογαριασμού Επένδυσης με τη συμπλήρωση 10 ετών του προγράμματος, εφόσον το πρόγραμμα είναι σε ισχύ, αλλά και μία ακόμη παροχή την «Επιβράβευση λήξης» με τη λήξη του προγράμματος, εφόσον η διάρκειά του είναι από 15 έτη και πάνω.

Σημαντικά οφέλη του Προγράμματος
 
  • Ευελιξία
    • στην έναρξη με δυνατότητα επιλογής της επενδυτικής διάρκειας, από 10 έως 20 έτη καθώς και του ύψους του συνολικού ασφαλίστρου επένδυσης, ξεκινώντας από το εφάπαξ ποσό των €5.000
    • στη λήξη του προγράμματος, καθώς παρέχεται η επιλογή διακανονισμού του ποσού του Λογαριασμού επένδυσης είτε ως εφάπαξ καταβολή είτε ως τμηματικές καταβολές ισόβιας ή ορισμένης διάρκειας ή ποσού
  • Δυνατότητα επένδυσης κεφαλαίου για την κάλυψη μεσο-μακροπρόθεσμων στόχων μέσω των ειδικά σχεδιασμένων Επενδυτικών Κεφαλαίων τύπου “Lifecycle - Κύκλου Ζωής” * που προσφέρουν ενεργή και δυναμική στρατηγική, διασπορά και διαχείριση κινδύνων σε πολλαπλά επίπεδα καθώς και προτίμηση σε βιώσιμες επενδύσεις
  • Διαχείριση της επένδυσης από έμπειρο και διεθνώς αναγνωρισμένο διαχειριστή, την BNP Paribas Asset Management – οπότε δεν απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και συνεχή μέριμνα από τον ασφαλισμένο
  • Ασφαλιστική κάλυψη μέσω της Ασφάλισης Ζωής
  • Δυνατότητα μερικής ή ολικής εξαγοράς του ποσού που επιθυμείτε, ακόμη και 3 μήνες μετά την έναρξη της επένδυσης.
*Το ασφάλιστρο επένδυσης τοποθετείται σε μετοχές/μερίδια των συνδεδεμένων Επενδυτικών Τμημάτων/ Υπό-Κεφαλαίων των BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039, 2040-2042).  Κατά την ημερομηνία ωρίμανσης του Κύριου Επενδυτικού Τμήματος και ως τη λήξη του συμβολαίου, το σύνολο του Λογαριασμού Επένδυσης μεταφέρεται στο Επενδυτικό Τμήμα/ Υπό-Κεφάλαιο BNP Paribas Court Terme το οποίο ακολουθεί συντηρητική επενδυτική στρατηγική. Διαχειριστής είναι η BNP Paribas Asset Management France, μέλος του ομίλου BNP Paribas Group. Το Επενδυτικό τμήμα (Υπο-Κεφάλαιο) των BNP Paribas Perspectives (2031-2033, 2034-2036, 2037-2039) είναι της μορφής "lifecycle".
Δείτε επίσης:
Ενημερωτικό Δελτίο Ε.Ε.Μ.Κ. BNP Paribas Perspectives
Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών προγράμματος Full [Capital Plan]
Σενάρια Προηγούμενων Επιδόσεων 2023 Full [Capital Plan] 
Προηγούμενες Επιδόσεις

Ενημέρωση των μετόχων της EMMK BNP Paribas Perspectives

Έγγραφα Προσυμβατικής Ενημέρωσης για τα SFDR:
SFDR-14649-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2031-2033
SFDR-15835-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2034-2036
SFDR-43231-SFDRDOC-202-02-01-GR-FR-BNP Paribas Perspectives 2037-2039 
SFDR-Template-Pre Contractual Perspectives 2040-2042 Article-8-75 

Διαδικτυακή γνωστοποίηση προϊόντων του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/1288 για τα χρηματοπιστωτικά προϊόντα που προωθούν περιβαλλοντικά ή κοινωνικά χαρακτηριστικά - (άρθρα 8 και 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/2088)- Full [Capital Plan]

Έγγραφα βασικών πληροφοριών για τους επενδυτές για τα παρακάτω Υπο-Κεφάλαια:
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2031-2033
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2034-2036
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2037-2039 
BNP PARIBAS PERSPECTIVES 2040-2042
BNP PARIBAS PERSPECTIVES COURT TERME

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ανωτέρω Επενδυτικά Τμήματα (Υπο-Κεφάλαια) BNP Paribas Perspectives θα βρείτε στην ελληνική ιστοσελίδα της εταιρείας διαχείρισης των κεφαλαίων πατώντας εδώ, εισερχόμενοι ακολουθώντας τις οδηγίες που αφορούν ιδιώτες επενδυτές και αναγράφοντας το όνομα του Επενδυτικού Τμήματος.

Σημαντική επισήμανση: Η Εθνική Ασφαλιστική δεν παρέχει οιασδήποτε μορφής εγγύηση για την απόδοση ή διατήρηση των επενδυόμενων ποσών στα Επενδυτικά τμήματα Κεφαλαίων, η επένδυση σε Κεφάλαια Οργανισμών Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) δεν έχει εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές. 
  
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης +302109099000 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας contact@ethnikiasfalistiki.gr.
 
διαχωριστική γραμμή