εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική και άλλοι Ειδικοί Κίνδυνοι
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Εθνική Ασφαλιστική με την πολυετή εμπειρία της στο χώρο των ασφαλιστικών κινδύνων δίνει τη δυνατότητα προστασίας μιας επιχείρησης από διάφορους εξειδικευμένους κινδύνους που την απειλούν, και είναι σημαντικοί για την εύρυθμη λειτουργία της.

Η εξέλιξη στο είδος των εμπορικών δραστηριοτήτων και στις εμπορικές συναλλαγές των Επιχειρήσεων επιβάλλει πολλές φορές νέες εξειδικευμένες ασφαλίσεις εξίσου σημαντικές.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Η Εθνική Ασφαλιστική αφουγκράζεται συνεχώς τις ανάγκες σας, βελτιώνοντας και ανανεώνοντας τα προϊόντα της προκειμένου να ικανοποιούν τις σύγχρονες απαιτήσεις σας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο +302109099000 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας ethniki@insurance.nbg.gr .
διαχωριστική γραμμή