εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική & Σχολείο
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Εθνική και Σχολείο

Η Εθνική Ασφαλιστική επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ηγετική θέση της στις Γενικές Ασφαλίσεις αλλά και την δυνατότητα που έχει να προσφέρει ασφαλίσεις Ζημιών, Ατυχημάτων και Ζωής μαζί, σχεδίασε το πρόγραμμα «Εθνική & Σχολείο» προσφέροντας έτσι την πλήρη ασφάλιση και στον εκπαιδευτικό χώρο.

Η Εθνική Ασφαλιστική ήρθε να καλύψει το κενό που υπάρχει στην Αγορά Ασφάλισης των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, προσφέροντας ένα πρωτοποριακό ολοκληρωμένο και απόλυτα εξειδικευμένο πρόγραμμα για τα σχολεία, με δυνατότητα ενιαίας ασφαλιστικής κάλυψης όλων των πιθανών κινδύνων.

Εξάλλου, είναι γεγονός ότι η πλήρης ασφάλιση όλων των πιθανών κινδύνων που απειλούν ένα σχολείο, αποτελεί πρωταρχική ανάγκη των ιδιοκτητών ή ενοικιαστών Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (σχολείων, φροντιστηρίων, νηπιαγωγείων κ.λπ.).

Το πρόγραμμα «Εθνική & Σχολείο» είναι ευέλικτο και διατίθεται σε 2 πακέτα καλύψεων (ΑΠΛΟ και ΠΛΗΡΕΣ) δίνοντας έτσι τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει εκείνο που ανταποκρίνεται καλύτερα στις ανάγκες της επιχείρησής του.

Απευθύνεται σε ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές Εκπαιδευτηρίων, Νηπιαγωγείων, Οικοτροφείων, Βρεφικών και Βρεφονηπιακών σταθμών, Ωδείων, και Φροντιστηρίων εφόσον, διαθέτουν νόμιμη άδεια Λειτουργίας και έχουν συνολική ασφαλιζόμενη αξία κτίσματος ή/ και περιεχομένου μέχρι € 4.400.000.

Οι καλύψεις που σας προσφέρει είναι οι εξής:
Τα οφέλη του προγράμματος είναι:
  • Ο πελάτης ασφαλίζει το Εκπαιδευτικό του ίδρυμα με μια ενιαία πρόταση ασφάλισης για τις βασικές & προαιρετικές καλύψεις -ανεξαρτήτως αν εντάσσονται σε διαφορετικό κλάδο ασφάλισης- γλιτώνοντας έτσι τις γραφειοκρατικές & χρονοβόρες διαδικασίες συμπλήρωσης πολλαπλών εντύπων.
  • Το πρόγραμμα «Εθνική & Σχολείο», στην πλήρη έκτασή του, παρέχει μεγάλο εύρος συνδυασμένων καλύψεων (Πυρκαγιά, Καιρικά φαινόμενα, Κλοπή, Απώλεια κερδών. Αστική Ευθύνη από την λειτουργία, Ασφάλιση Ηλεκτρονικού εξοπλισμού και Ομαδική ασφάλιση Προσωπικών Ατυχημάτων) καθιστώντας το έτσι μοναδικό στην αγορά.
  • Οι καλύψεις του προγράμματος «Εθνική & Σχολείο» άπτονται των πραγματικών αναγκών των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, εξασφαλίζοντας τον ιδιοκτήτη του εκπαιδευτηρίου, τους συνεργάτες αλλά και τους πελάτες του από κάθε πιθανό κίνδυνο.
  • Είναι ευέλικτο πρόγραμμα γιατί ο ασφαλιζόμενος έχει δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε δύο πακέτα βασικών καλύψεων, σε επιπλέον τέσσερις προαιρετικές - συμπληρωματικές καλύψεις, ανωτάτων ορίων ευθύνης της Εταιρίας, στην κάλυψη Αστικής Ευθύνης, και Προσωπικού Ατυχήματος, προσαρμόζοντας ανάλογα το συνολικό κόστος ασφάλισής του.
  • Ανταποκρίνεται πλήρως στις ιδιαίτερες ανάγκες του ιδιοκτήτη ή ενοικιαστή εκπαιδευτηρίου, αφού δίνει την δυνατότητα για κάλυψη όλων των πιθανών κινδύνων ακόμη και των εμμέσων ζημιών (Απώλεια κερδών).
  • Το ασφάλιστρο για το κτίσμα και το περιεχόμενο είναι ενιαίο (με σεισμό ή χωρίς σεισμό), απλοποιώντας έτσι την τιμολόγηση.
  • Το ασφάλιστρο είναι ευέλικτο και διαμορφώνεται ανάλογα με το ύψος του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου του πελάτη (4 κατηγορίες) και με μείωση του ασφαλίστρου όσο μεγαλώνει η ασφαλιζόμενη αξία.
  • Διασφαλίζει πλήρως τον πελάτη, ειδικά σε περίπτωση ζημιάς κτιρίου, αφού, οι ασφαλιζόμενες αξίες και η αποζημίωσή του για το κτίσμα, είναι σε αξία καινούργιου.
  • Προστατεύει τον ασφαλιζόμενο με τον Όρο Πρόνοιας αφού περιορίζει την υπασφάλιση κάθε ζημιάς κατά 10%.

Για να δείτε τα έγγραφα πληροφοριών των ασφαλιστικών προϊόντων ασφάλισης σχολικών μονάδων, κάντε κλικ εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο +302109099000 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας contact@ethnikiasfalistiki.gr.
 
διαχωριστική γραμμή