εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική & Παιδί
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Εθνική και Παιδί

Η εξασφάλιση και το μέλλον των παιδιών είναι το πιο σημαντικό μέλημα για τους γονείς, από τη στιγμή που θα έρθουν στη ζωή. Από τα πρώτα τους χρόνια, νοιάζεστε για το μέλλον, την υποστήριξη που θα χρειασθούν, τις σπουδές, την επαγγελματική τους δραστηριότητα και φυσικά την υγεία τους. Στη σημερινή εποχή, οι ανάγκες της σύγχρονης διαβίωσης είναι λογικό να σας οδηγούν στην επιθυμία να τους παρέχετε από τώρα όλα τα εφόδια για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του μέλλοντος. Τα Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι κατάλληλα, αφού καλύπτουν τις ανάγκες ενός παιδιού και δεν επιτρέπουν γεγονότα απρόβλεπτα που μπορεί να ανατρέψουν την καθημερινότητα (π.χ. ατυχία στη δουλειά, οικονομική κρίση, κάποια ασθένεια, ένα μοιραίο γεγονός ή ένα ατυχές περιστατικό) να σταθούν εμπόδια στο μέλλον του.

Επιλέγοντας ένα από τα Ασφαλιστικά Προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής για το Παιδί έχετε:
  • Την εξασφάλιση ενός ποσού για το παιδί τη στιγμή ακριβώς που θα το έχει ανάγκη.
  • Τη δυνατότητα ολοκληρωμένης ασφαλιστικής προστασίας του παιδιού και του μέλλοντός του από ό,τι κι αν συμβεί.
  • Την εξασφάλιση που σας εγγυάται η ηγετική θέση, η εμπειρία, η φερεγγυότητα, η αξιοπιστία που αποπνέει το όνομα της Εθνικής Ασφαλιστικής

Βασικά Προγράμματα για το Παιδί
Δείτε τα προτεινόμενα ασφαλιστικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής, διαθέσιμα για τα παιδιά, από την ηλικία των 30 ημερών στις παρακάτω ενότητες :  
Συμπληρωματικές παροχές στα Παιδικά Προγράμματα

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης στο +302109099000 (Ελλάδα και εξωτερικό) ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας ethniki@insurance.nbg.gr
.

 

διαχωριστική γραμμή