εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εθνική & Αποταμίευση - Επένδυση
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή


Η μελλοντική διασφάλιση της ποιότητας της ζωής σας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον σας απασχολεί όλο και περισσότερο. Η αποταμίευση αποτελεί μια πολύχρονη προσπάθεια, αλλά μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά που ονειρεύεστε για σας και την οικογένειά σας.
Η Εθνική Ασφαλιστική αρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, σας προσφέρει επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα με στόχο να πετύχετε μελλοντικούς στόχους ενίσχυσης του εισοδήματός σας για την κάλυψη των ατομικών ή και οικογενειακών σας αναγκών.

Γνωρίστε τα ασφαλιστικά-επενδυτικά προγράμματα της Εθνικής Ασφαλιστικής: 


 
Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή, στα υποκαταστήματά μας, στα καταστήματα του δικτύου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18189 (Ελλάδα), στο +302130318189 (Ελλάδα και εξωτερικό)* ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας ethniki@insurance.nbg.gr

Το κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας, για το 18189 βάσει του τιμολογίου κλήσεων προς ειδικούς αριθμούς και για το 2130318189 βάσει του τιμολογίου για κλήσεις προς σταθερά.  
διαχωριστική γραμμή