εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Προϊόντα > Ιδιώτης > Εθνική & Αποταμίευση
διαχωριστική γραμμή
Εθνική & Αποταμίευση
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή


Η μελλοντική διασφάλιση της ποιότητας της ζωής σας, σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον απασχολεί όλο και περισσότερο. Η αποταμίευση αποτελεί μια πολύχρονη προσπάθεια, ενώ μπορεί να εξασφαλίσει όλα αυτά που ονειρεύεστε για σας και την οικογένειά σας.
Η Εθνική Ασφαλιστική αρωγός στην προσπάθειά σας αυτή, σας προσφέρει αποταμιευτικά ασφαλιστικά προγράμματα με στόχο να εξασφαλίσετε μελλοντικές εγγυημένες παροχές την στιγμή που εσείς θα το επιλέξετε. 
Γνωρίστε το Αποταμιευτικό Πρόγραμμα της Εθνικής Ασφαλιστικής:

Για περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα μας απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας διαμεσολαβητή ή στο τηλεφωνικό κέντρο εξυπηρέτησης 18189 (Ελλάδα) ή στο +302130318189 (Ελλάδα και εξωτερικό)* ή αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail επικοινωνίας της Εταιρείας ethniki@insurance.nbg.gr
.

*Το κόστος κλήσης καθορίζεται από την ισχύουσα τιμολογιακή πολιτική του παρόχου σας, για το 18189 βάσει του τιμολογίου κλήσεων προς ειδικούς αριθμούς και για το 2130318189 βάσει του τιμολογίου για κλήσεις προς σταθερά.


διαχωριστική γραμμή