εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εταιρική Υπευθυνότητα
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Εθνική Ασφαλιστική, από την πρώτη ημέρα της ίδρυσής της υπηρετεί με συνέπεια το ανθρωποκεντρικό της όραμα που καθορίζει κάθε της δραστηριότητα.

Στα 131 χρόνια λειτουργίας της, δεν έπαψε ποτέ, να στέκεται δίπλα στο κοινωνικό σύνολο και να υλοποιεί ενέργειες στηρίζοντάς το, επιστρέφοντας σε αυτό ένα κομμάτι του «εαυτού της».

Αναγνωρίζοντας την ευθύνη που της αναλογεί απέναντι στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιείται και αναπτύσσεται, αναλαμβάνει δράσεις και πρωτοβουλίες που εστιάζονται στους εξής τομείς:
 
 • Ιδιωτική Ασφάλιση και Οικονομία
  Υποστήριξη οργανισμών και φορέων της ιδιωτικής ασφάλισης, μέσα από την οικονομική ενίσχυση συνεδρίων και εκδηλώσεων με στόχο την ενδυνάμωση της ασφαλιστικής συνείδησης στη χώρα μας.

 • Ανθρώπινο Δυναμικό
  Με την πίστη ότι το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί τον σημαντικότερο παράγοντα εξέλιξης της εταιρίας, η Εθνική Ασφαλιστική επενδύει σε αυτό ενώ ταυτόχρονα παρέχει ένα βιώσιμο και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

 • Κοινωνία
  Στήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και συστηματική οικονομική ενίσχυση του έργου φορέων με αναγνωρισμένη κοινωνική δράση.

   
 • Πολιτισμός / Αθλητισμός
  Υποστήριξη φορέων που προάγουν τον πολιτισμό και ενίσχυση του αθλητικού ιδεώδους μέσω χορηγιών σε αθλητές, αθλητικές διοργανώσεις και γεγονότα.

 • Περιβάλλον
  Σταθερή επιδίωξη της Εταιρίας αποτελεί ο στόχος της μείωσης του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος με ταυτόχρονη εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Παράλληλα υποστηρίζει φορείς και συλλόγους που προάγουν την περιβαλλοντική συνείδηση.

Τέλος, στο κτίριο της Κοραή 4, το οποίο έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με μια από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας, η Εθνική Ασφαλιστική έχει την ευθύνη της μόνιμης λειτουργίας δύο ιδιαίτερων Χώρων, που αντανακλούν την πίστη της στις αξίες της τέχνης και του πολιτισμού:

 • «Χώρος Ιστορικής Μνήμης 1941-1944»
  Πρόκειται για ένα μοναδικό μνημείο της νεότερης ιστορίας της Ελλάδας, ένα Χώρο που μεταφέρει ζωντανή την ιστορική μνήμη από την περίοδο της κατοχής στη σημερινή πραγματικότητα και με ευθύνη της Εθνικής Ασφαλιστικής λειτουργεί ως Μνημείο ανοικτό στο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Xώρο Ιστορικής Μνήμης 1941-1944 πατήστε εδώ.

 • Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ»
  Ο Χώρος Τέχνης «ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ» δημιουργήθηκε από την Εθνική Ασφαλιστική με στόχο να αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας. Πρόκειται για έναν πολυδιάστατο χώρο όπου στο ισόγειο πραγματοποιούνται εκθέσεις καλλιτεχνών χωρίς εμπορική εκμετάλλευση. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Χώρο Τέχνης "ΣΤΟart ΚΟΡΑΗ" πατήστε εδώ.

Για να δείτε την αγγλική έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2022 πατήστε εδώ.

Για να δείτε την Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 πατήστε εδώ

Για να δείτε την αγγλική έκδοση της Έκθεσης Βιώσιμης Ανάπτυξης 2021 πατήστε εδώ.  
διαχωριστική γραμμή