εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Μεταφορά ημερομηνίας κλήρωσης διαγωνισμού Εθνικής Ασφαλιστικής «Εθνική Contest-GOLDEN HALL-ΔΕΚ2021-ΜΑΡΤ2022»
Ημερομηνία: 21/3/2022
H διεξαγωγή της προγραμματισμένης για την Δευτέρα 21 Μαρτίου 2022, κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής με τίτλο «Εθνική Contest-GOLDEN HALL-ΔΕΚ2021-ΜΑΡΤ2022», μεταφέρεται την Πέμπτη 31 Μαρτίου 2022, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοργανώτριας Εταιρίας.
διαχωριστική γραμμή