εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις >
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Οδηγίες προς τους Ασφαλισμένους μας σχετικά με το test του νέου κορωνοϊού SARS-COV2 (Covid-19) σε περίπτωση νοσηλείας ή χειρουργικής επέμβασης
Ημερομηνία: 15/5/2020
Είμαστε Δίπλα Σας Κάθε Στιγμή !

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και καλύπτουμε για τους Ασφαλισμένους μας την εξέταση ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-COV2 (Covid-19) σύμφωνα και με τα νέα κριτήρια του Υπουργείου Υγείας για την πραγματοποίηση της εξέτασης.

Σκοπός μας στην Εθνική Ασφαλιστική είναι να βρισκόμαστε πάντα δίπλα σας σε κάθε στιγμή καλύπτοντας τις ανάγκες σας. Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του Υπουργείου Υγείας, εξειδικεύονται περαιτέρω τα κριτήρια για την πραγματοποίηση της εξέτασης ανίχνευσης κορωνοϊού SARS-COV2 (Covid-19).
Πιο συγκεκριμένα:
• Σχετικά με την διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου για SARS-COV2 (Covid-19), στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου προγραμματισμένης επέμβασης, η εξέταση θα γίνεται μόνο για τις επεμβάσεις που χρήζουν ολικής αναισθησίας.
• Για χειρουργεία με νοσηλεία ημέρας, δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2 (Covid-19), στο πλαίσιο του προεγχειρητικού ελέγχου.
• Σχετικά με τη διενέργεια επεμβατικών διαγνωστικών εξετάσεων (π.χ. ενδοσκοπήσεις, γαστροσκοπήσεις, κολονοσκοπήσεις), καθώς και θεραπευτικών παρεμβάσεων (π.χ. χημειοθεραπείες, ακτινοθεραπείες, εγχύσεις φαρμάκων) δεν απαιτείται η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2 (Covid-19). Εξαιρούνται οι ασθενείς που πρόκειται να υποβληθούν για πρώτη φορά σε χημειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία, οι οποίοι θα υποβάλλονται άπαξ σε εξέταση για SARS-COV2 (Covid-19), πριν την ημέρα διεξαγωγής της θεραπείας.
• Στις ιδιωτικές κλινικές η διενέργεια του υποχρεωτικού προεγχειρητικού διαγνωστικού ελέγχου για SARS-COV2 (Covid-19) θα μπορεί να γίνεται για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ, χωρίς επιβάρυνσή τους, σε οποιαδήποτε δομή του Δημόσιου τομέα. Η λήψη του δείγματος θα πρέπει να πραγματοποιείται μέσα σε 48 ώρες πριν τον προγραμματισμένο χρόνο διενέργειας της επέμβασης. Για τη λήψη δείγματος θα πρέπει ο ασφαλισμένος να προσκομίζει έγγραφη βεβαίωση της ιδιωτικής κλινικής ή του χειρουργού, στην οποία να αναφέρεται ο χρόνος και ο τόπος της προγραμματισμένης επέμβασης.

Η Εταιρία μας θα εξακολουθήσει να καλύπτει τον διαγνωστικό έλεγχο για SARS-COV2 (μέσω της εγγυητικής μας επιστολής προς τα νοσοκομεία), σε όσες περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητος, σύμφωνα με τις ανωτέρω οδηγίες του Υπουργείου Υγείας.

Σε κάθε άλλη περίπτωση εισαγωγής στο νοσοκομείο, εφόσον συστηθεί η διεξαγωγή ελέγχου για SARS-COV2, θα εξετάζεται από τους ελεγκτές ιατρούς μας, σύμφωνα με το ιστορικό του ασθενούς και τα κριτήρια που θέτει ο ΕΟΔΥ.

Είμαστε σε διαρκή επαγρύπνηση για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων μας, και λαμβάνουμε διαρκώς όλα τα απαραίτητα μέτρα σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη ροή των οδηγιών του Ε.Ο.Δ.Υ , ενώ παραμένουμε δίπλα σας για να είστε ασφαλείς.
διαχωριστική γραμμή