εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις >
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Μεταφορά ημερομηνίας κλήρωσης διαγωνισμών Εθνικής Ασφαλιστικής «Εθνική Contest 3 - The Mall Athens» και «Εθνική Contest – Golden Hall»
Ημερομηνία: 8/4/2019
Σας ενημερώνουμε ότι η διεξαγωγή της προγραμματισμένης για την Δευτέρα 15η Απριλίου 2019 κλήρωσης του διαγωνισμού της Εθνικής Ασφαλιστικής με τίτλο «Εθνική Contest 3 – The Mall Athens», καθώς και της προγραμματισμένης για την 10η Απριλίου 2019 κλήρωσης του διαγωνισμού «Εθνική Contest – Golden Hall», μεταφέρονται για την Παρασκευή 19η Απριλίου 2019, κατόπιν σχετικής απόφασης της Διοργανώτριας Εταιρίας, πάντα σύμφωνα με όσα προβλέπονται στους όρους των διαγωνισμών.
διαχωριστική γραμμή