εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Πώς θα μάθω περισσότερα;
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας και επισυνάψτε βιογραφικό σημείωμα, με τα προσωπικά στοιχεία σας.
Εξουσιοδοτημένο στέλεχος της Διεύθυνσης Πωλήσεων θα επικοινωνήσει μαζί σας, ώστε να προγραμματίσετε από κοινού μια συνάντηση γνωριμίας.
Σε σύντομο χρονικό διάστημα θα γίνει η αξιολόγηση του επαγγελματικού σας προφίλ και των τυπικών προσόντων, ώστε να ενταχθείτε στην οικογένεια του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας μας.
Σε κάθε περίπτωση απαιτείται να μας προσκομίσετε μαζί με τα στοιχεία της ταυτότητάς σας, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (απόφοιτος Λυκείου), ενώ λαμβάνεται σοβαρά υπόψη τυχόν απόκτηση πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
διαχωριστική γραμμή