εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πελατών > Οι Συνεργασίες μας > Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (για ομαδικά συμβόλαια)
διαχωριστική γραμμή
Συμβεβλημένα Νοσοκομεία (για ομαδικά συμβόλαια)
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
(για τους ασφαλισμένους Ομαδικών Ασφαλιστηρίων συμβολαίων Ζωής & Υγείας)*
*δεν ισχύουν για ομαδικά συμβόλαια προσωπικών ατυχημάτων

Κατάλογος Συμβεβλημένων Νοσοκομείων

Στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία μπορείτε να προγραμματίζετε την εισαγωγή σας, σε περίπτωση που απαιτείται νοσηλεία. Η Εθνική Ασφαλιστική θα καταβάλλει, απευθείας στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, τις καλυπτόμενες δαπάνες νοσηλείας για λογαριασμό σας σύμφωνα με τους όρους του Ομαδικού Συμβολαίου σας. Συγχρόνως, επωφελείστε σημαντικών διευκολύνσεων και πλεονεκτημάτων.

Πλεονεκτήματα για τον ασφαλισμένο:
 • Απευθείας καταβολή των εξόδων νοσηλείας στο νοσηλευτήριο απαλλάσσοντάς σας από το άγχος εξεύρεσης και εκταμίευσης μετρητών.
 • Μεγαλύτερο ποσοστό κάλυψης ή μηδενισμός του ποσού απαλλαγής στα έξοδα νοσηλείας (όταν αυτό προβλέπεται από το συμβόλαιο).
 • Απευθείας συμμετοχή του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα, στην πλειοψηφία των Συμβεβλημένων Νοσοκομείων, που συνεπάγεται σημαντική μείωση έως εκμηδένιση της συμμετοχής σας στο κόστος.
 • Εκλογίκευση του κόστους νοσηλείας.
 • Απλούστευση των διαδικασιών νοσηλείας και κάλυψης των δαπανών από το Ταμείο σας και την Εθνική Ασφαλιστική.
 • Υψηλό επίπεδο παρεχόμενης εξυπηρέτησης και παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας.
 • Δεν επιβαρύνεστε με όλα τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν, διότι αυτά επιλύονται απευθείας από την Εθνική Ασφαλιστική με το Νοσοκομείο.

Παροχές Νοσοκομείων στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής λόγω συνεργασιών με την Εθνική Ασφαλιστική
 
Οι παρακάτω παροχές και υπηρεσίες υγείας Δευτεροβάθμιας περίθαλψης, δεν αποτελούν παροχές των προγραμμάτων Ομαδικής Ασφάλισης. Προσφέρονται από τα Νοσηλευτικά Ιδρύματα στους ασφαλισμένους της Εθνικής Ασφαλιστικής με ομαδική Ασφάλισης Ζωής και Υγείας και δύναται να αλλάξουν οποτεδήποτε. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Νοσοκομείο της επιλογής σας. 
 
 • Για τον Όμιλο Hellenic Healthcare GROUP για τους ασφαλισμένους με συμβόλαιο που προβλέπει ποσό απαλλαγής από τα έξοδα νοσηλείας, από τα νοσοκομεία Metropolitan Hospital, Μητέρα και Metropolitan General παρέχεται: Mε παράλληλη χρήση δημόσιου ασφαλιστικού φορέα έκπτωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο τα 1.000€ Αν δεν γίνει χρήση ή δεν υπάρχει δημόσιος ασφαλιστικός φορέας, έκπτωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο τα 500€. Σε περίπτωση νοσηλείας χωρίς διανυκτέρευση, έκπτωση που αντιστοιχεί σε ποσοστό 20% επί του συνόλου των δαπανών νοσηλείας (τιμολόγιο νοσοκομείου) με ανώτατο όριο 200€*                       
  *Εξαιρούνται οι Χημειοθεραπείες, Ακτινοθεραπείες και οι Εγχύσεις Φαρμάκων. 
          Για να δείτε το σύνολο των παροχών που προσφέρει ο Όμιλος HHG, κάντε κλικ εδώ.
 
 • Στην Ευρωκλινική Αθηνών και την Ευρωκλινική Παίδων παρέχεται έκπτωση 20% στο συνολικό κόστος νοσηλείας, μετά την αφαίρεση της όποιας συμμετοχής του ΕΟΠΥΥ (ισχύει για όλα τα προγράμματα με απαλλαγή ή /και συμμετοχή του ασφαλισμένου στα έξοδα νοσηλείας). Η έκπτωση συμπεριλαμβάνει και τις αμοιβές ιατρών, σε περίπτωση που η ανάθεση του περιστατικού σε ιατρό έχει γίνει από την Kλινική.
 • Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Παιδιατρικό Κέντρο Αθηνών, το Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης (συμπεριλαμβανομένου και του Παιδιατρικού Κέντρου) σε περίπτωση νοσηλείας σας και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 10% στη συμμετοχή σας (εξαιρουμένων των φαρμάκων, των υλικών και των αμοιβών ιατρών), με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€.
 • Στο Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου, σε περίπτωση που γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, το Ιατρικό Παλαιού Φαλήρου θα απορροφά 1.000€ από το ποσό συμμετοχής σας (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών), εφόσον προβλέπεται συμμετοχή από το ασφαλιστήριο συμβόλαιό σας. Στο παραπάνω ποσό θα συμπεριλαμβάνεται και το ποσό που καλύπτει ο ΕΟΠΥΥ. Επίσης, παρέχεται δωρεάν αναβάθμιση θέσης νοσηλείας, κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
 • Στο Ιατρικό Περιστερίου και το Ιατρικό Ψυχικού σε περίπτωση νοσηλείας σας και εφόσον έχει γίνει χρήση ΕΟΠΥΥ, ισχύει έκπτωση 50% στη συμμετοχή σας (εξαιρουμένων των αμοιβών ιατρών) με ανώτατο ποσό έκπτωσης 800€. Επίσης, παρέχεται δωρεάν αναβάθμιση θέσης νοσηλείας, κατά μία θέση, έως και μονόκλινο δωμάτιο, εφόσον υπάρχει διαθεσιμότητα.
 • Στη Βιοκλινική Αθηνών, Πειραιά και Θεσσαλονίκης παρέχεται έκπτωση 30% στη συμμετοχή των ασφαλισμένων, μέχρι του ποσού των 500€ με απαραίτητη τη χρήση Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα. Το ποσό επί του οποίου θα υπολογίζεται η απορρόφηση του 30%, είναι αυτό που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσού συμμετοχής του Δημόσιου Ασφαλιστικού Φορέα, του κόστους υλικών, φαρμάκων και ιατρικών αμοιβών.

Επιπλέον Οφέλη στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία πέραν του συμβολαίου:
 
Στο πλαίσιο των συνεργασιών που έχει συνάψει η Εθνική Ασφαλιστική με Νοσοκομεία και Κλινικές, έχει επιτύχει επιπλέον οφέλη για εσάς που ασφαλίζεστε με Ομαδικό Συμβόλαιο Ζωής και Υγείας όταν πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές, ακτινολογικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία , αλλά και την νοσηλεία σε περίπτωση μη κάλυψής σας από την Εθνική Ασφαλιστική. Οι παροχές ισχύουν είτε το συμβόλαιό σας έχει την παροχή της Εξωνοσοκομειακής Περίθαλψης (διαγνωστικές/ ακτινολογικές εξετάσεις, ιατρικές επισκέψεις) είτε όχι (δεν ισχύουν σε περίπτωση απευθείας κάλυψης των δαπανών από την Εθνική Ασφαλιστική).
Για να δείτε επιπλέον οφέλη για εσάς όταν πραγματοποιείτε τις διαγνωστικές, ακτινολογικές εξετάσεις και ιατρικές επισκέψεις, στα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία κάντε κλικ εδώ.
διαχωριστική γραμμή