εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Οικονομικά Στοιχεία
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2022

Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2021
 
Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2020

Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2019

Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2018

Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2017

Οικονομικές Καταστάσεις και Εποπτικές Αναφορές 2016

Οικονομικές Καταστάσεις 2015

Οικονομικές Καταστάσεις 2014

Οικονομικές Καταστάσεις 2013
Οικονομικές Καταστάσεις 2012

Οικονομικές Καταστάσεις 2011
διαχωριστική γραμμή