εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Γνωρίστε μας > Η Εταιρία > Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας
διαχωριστική γραμμή
Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για την ενίσχυση των μέτρων εταιρικής διακυβέρνησης, έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το προσωπικό της και τους ενδιαφερόμενους τρίτους. Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αυτές, σχετίζονται κυρίως με αντικανονικές ενέργειες στελεχών και λογιστικοελεγκτικές πρακτικές μη συμβατές με τη διεθνή πρακτική και τις κείμενες διατάξεις.
Η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας έχει την ευθύνη για τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής των διαδικασιών αυτών, οι οποίες διασφαλίζουν την εμπιστευτικότητα και το απόρρητο των αναφορών ή παρατηρήσεων που λαμβάνονται.
Παρακαλούμε αποστείλατε τις αναφορές σας γραπτά ή ηλεκτρονικά στις ακόλουθες διευθύνσεις:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Σε Προσοχή της: Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρίας
Λεωφόρος Συγγρού 103 -105
Αθήνα, 11745
E-mail address:info.ac@ethniki-asfalistiki.gr


 
διαχωριστική γραμμή