εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Επικοινωνία
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας. Παρακαλούμε επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
  • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (εμφάνιση κειμένου)
  • Υποβολή αιτιάσεων και παραπόνων - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (εμφάνιση κειμένου)
  • Να δείτε πώς μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση για την άσκηση των δικαιωμάτων σας σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας, μπαίνοντας στη σελίδα Προστασία Προσωπικών Δεδομένων


διαχωριστική γραμμή