Αρχική Σελίδα > Εξυπηρέτηση Πελατών > Επικοινωνία
Επικοινωνία
Σας ευχαριστούμε που επικοινωνείτε μαζί μας. Παρακαλούμε επιλέξτε τον λόγο για τον οποίο θέλετε να επικοινωνήσετε.

Επικοινωνήστε μαζί μας για:
  • Πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας (εμφάνιση κειμένου)
  • Υποβολή αιτιάσεων και παραπόνων - Εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (εμφάνιση κειμένου)