εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Γνωρίστε μας > Η Εταιρία > Διοικητικό Συμβούλιο
διαχωριστική γραμμή
Διοικητικό Συμβούλιο
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Πρόεδρος:
Σαρδελής Χριστόφορος του Βασιλείου (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος
 
A' Αντιπρόεδρος:
Δασμάνογλου Παναγιώτης του Αναστασίου (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος
 
Διευθύνων Σύμβουλος:
Κωνσταντάς Σταύρος του Σταματίου (εμφάνιση βιογραφικού)
Εκτελεστικό μέλος  
 
Μέλη:
Γεωργίου Παναγιώτης του Στυλιανού (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος
 
Ζουρίδης Ιωάννης του Νικολάου
Μη εκτελεστικό μέλος
 
Θεοφιλίδη Χριστίνα του Θεόφιλου (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος
 
Καραγρηγορίου Σταύρος (εμφάνιση βιογραφικού)
Εκτελεστικό μέλος
 
Λυριντζής Πέτρος του Ιωάννου (εμφάνιση βιογραφικού)
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος

 
Μαστρόκαλος Βασίλειος του Γερασίμου-Αναργύρου (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος
 
Μήλιος Νικόλαος του Γεωργίου (εμφάνιση βιογραφικού)
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
 
Πετσαλάκης Ιωάννης του Σταύρου (εμφάνιση βιογραφικού)
Μη εκτελεστικό μέλος

 
Σκανδαλιάρη Αγγελική (εμφάνιση βιογραφικού)
Εκτελεστικό Μέλος

 
Φράγκος Νικόλαος του Ευστρατίου (εμφάνιση βιογραφικού)
Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος


διαχωριστική γραμμή