εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Έτος 
διαχωριστική γραμμή

ENΗΜΕΡΩΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ WEBPAY ΣΑΒΒΑΤΟ 14.08.2021
Ημερομηνία: 12/8/2021
Αγαπητοί ασφαλισμένοι,
Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο διαρκούς βελτίωσης των παρεχόμενων μηχανογραφικών υπηρεσιών της Εταιρίας μας, το Σάββατο 14.08.2021 και μεταξύ των ωρών 06:00 π.μ. - 11:00 π.μ. δεν θα είναι διαθέσιμη η χρήση της εφαρμογής WEBPAY, λόγω αναβάθμισης των μηχανογραφικών υποδομών.
Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
διαχωριστική γραμμή

Ανακοίνωση Εκμίσθωσης 6 ακινήτων της Εθνικής Ασφαλιστικής
Ημερομηνία: 25/6/2021
διαχωριστική γραμμή

Ανακοίνωση για ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Ημερομηνία: 14/5/2021
Ανακοινώνεται από την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000224801000 (εφεξής η «Εταιρεία») ότι, σύμφωνα με την από 22.4.2021 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €254.822.724 ως εξής:
διαχωριστική γραμμή