εθνική ασφαλιστική λογότυπο
διαχωριστική γραμμή
Αρχική Σελίδα > Νέα > Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
Ανακοινώσεις
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Έτος 
διαχωριστική γραμμή

Ανακοίνωση για ονομαστική μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου
Ημερομηνία: 14/5/2021
Ανακοινώνεται από την Ανώνυμο Ελληνική Εταιρία Γενικών Ασφαλειών "Η ΕΘΝΙΚΗ", με αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000224801000 (εφεξής η «Εταιρεία») ότι, σύμφωνα με την από 22.4.2021 απόφαση της Αυτόκλητης Καθολικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, αποφασίστηκε η μείωση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά το ποσό των €254.822.724 ως εξής:
διαχωριστική γραμμή