εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Το Όραμα και η Αποστολή μας
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Το όραμα της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι :

  • Να προσφέρει στους ασφαλισμένους υπηρεσίες ποιότητας, μέσω σύγχρονων προϊόντων και διαδικασιών.
  • Να αναπτύσσεται με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς της αγοράς, ώστε να εδραιώσει την κορυφαία θέση της και να διευρύνει το μερίδιο αγοράς.
  • Να αυξάνει τη λειτουργική της κερδοφορία ώστε να προσθέτει αξία στους μετόχους της
  • Να λειτουργεί με γνώμονα την αξιοπιστία, την κοινωνική ευθύνη και το ήθος, σεβόμενη τα 131 χρόνια της ιστορίας της.
  • Να έχει ισχυρή κεφαλαιακή θέση.
διαχωριστική γραμμή