Ο Θεσμός του Συνηγόρου του Πελάτη

Ο "Συνήγορος του Πελάτη" της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός που πρώτη η Εθνική Ασφαλιστική καθιέρωσε στην ελληνική ασφαλιστική αγορά τον Μάιο του 2011, για την ενίσχυση του πνεύματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης με την πελατεία της.

Ο Θεσμός αυτός πατώντας στα χνάρια του "Συνηγόρου του Πελάτη" της Εθνικής Τράπεζας επιχειρεί να εισφέρει ένα νέο ήθος στην Τραπεζοασφαλιστική Αγορά.

Στοχεύει στην "Φιλική Επίλυση" των πιθανών διαφορών του Πελάτη –ασφαλισμένου με την Εταιρία, στην ελαχιστοποίηση τυχόν σημείων τριβής της Εταιρίας με την Πελατεία και στην προληπτική λήψη μέτρων για την αποφυγή αυτών στο μέλλον.

Ο "Συνήγορος του Πελάτη" της Εθνικής Ασφαλιστικής είναι ο άνθρωπος, στον οποίο μπορεί να απευθύνεται ο Πελάτης -ασφαλισμένος και να είναι σίγουρος ότι αφού τον ακούσει, θα προσπαθήσει να βρει τη λύση στο ζήτημα που τον απασχολεί και που ακόμα δεν έχει επιλυθεί!